HAKKIMIZDA
OHSAS

Önce sağlık ve güvenlik OHSAS 18001 uluslararası kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardıdır. OHSAS 18001, şirketin faaliyet alanı ile ilgili mevzuata uygun çalışma ve tehlikelerin belirlenmesi de dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde yönetilmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Bu standart, personelinin veya diğer paydaşlarının maruz kalabileceği, şirketin faaliyet alanından kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimize etmek isteyen her türlü organizasyona uygulanabilir. OHSAS 18001 standardını uygulayan işletmeler, tanımlanmış yetki ve sorumlulukları olan açık bir yönetimsel yapıya, iyileştirme için açık hedeflere ve risk değerlendirmesi için açık bir yaklaşıma sahiptir. Bu yapı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aksaklıkları izlemeyi, performansın denetlenmesini ve politika ve hedeflerin gözden geçirilmesini de içerir.